Dublēšana


Dublēšana ir skaņas apstrādes process, kurā oriģinālais video materiāla (tostarp, filmu, televīzijas pārraižu, video prezentāciju, reklāmas klipu, prezentāciju) balss teksts tiek sinhroni tulkots citā valodā. Dublēšana var būt noderīga arī interaktīvos muzejos, ļaujot apmeklētājam izvēlēties iepriekš ierakstītu stāstījumu sev vēlamā valodā.

 

Dublēšanas procesā ir svarīgi nodot oriģinālajā valodā paustās emocijas un sajūtas. Lai radītu augstas klases valodas dublējumu, nepieciešami pieredzējuši tulki, cilvēki ar teicami nostādītām balsīm teksta ierunāšanai, skaņas inženieri un montāžas speciālisti.

 

Sadarbībā ar dažādu jomu sadarbības partneriem, nodrošinām kvalitatīvus teksta ierunāšanas pakalpojumus, skaņas apstrādi, montāžu un citas ar dublēšanu saistītās nianses, tādējādi kā rezultātu nododam klienta vēlmēm atbilstošu dublētu materiālu.

 

Iespējams veikt viena materiāla dublēšanu vairākās valodās, ļaujot dublējumu klausīties sev vēlamā valodā.

 

Dublēšanu iespējams apvienot ar titrēšanu.

 

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar mums:

Tālr.: (+371) 67218576

Mob. tālr.: (+371) 27870889

E-pasts: tulkot@tulkot.lv  vai  info@tulkot.lv

Skype: tulkot.lv