Notariāls apstiprinājums

Vai esat saskārušies ar situāciju, kad kāda iestāde, uzņēmums vai sadarbības partneri Jums lūdz uzrādīt dokumentu tulkojumu, kas ir notariāli apliecināts?

 

Tā ir ierasta prakse kārtojot ar izglītību, ceļošanu un juridiskajiem aspektiem saistītus jautājumus. Tieši tādēļ mēs klientu ērtībai piedāvājam notariālu tulkojuma apliecināšanu. Praksē tas nozīmē, ka zvērināts tulks ar savu parakstu apliecina tulkojumu, kā arī zvērināts notārs apliecina zvērināta tulka parakstu uz tulkojuma.

 

Zvērināta tulkotāja paraksta notariāls apliecinājums pie dokumenta oriģināla latviešu valodā/svešvalodā – 9,00 EUR.

 

Dokumenta kopijas apliecināšana pie notāra un zvērināta tulkotāja paraksta notariāls apliecinājums uz dokumenta kopijas tulkojuma, ja noraksts ņemts no latviešu valodas vai svešvalodas – 12,00 EUR + 5,00 EUR (par katru nākamo lpp.)

 

Ja vēlaties pasūtīt notariāli apliecinātu tulkojumu, ir jāpārliecinās, ka Jūsu rīcībā ir pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments.

 

Šādā dokumentā ir norādīts:
– dokumenta autora nosaukums;
– dokumenta izveides datums;
– dokumenta izveides, izdošanas un parakstīšanas vietas nosaukums;
– paraksts (-i).

 

Papildu informāciju par dokumentu noformēšanu meklējiet 1996. gada 23. aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

 

Ja nepieciešams notariāli apliecināt dokumentu, kas sagatavots vienā valstī, bet to nepieciešams iesniegt citā valstī, dokumentu jālegalizē (jāpievieno Apostille). Tādā veidā dokuments iegūst juridisku spēku citā valstī.
Ja Jums ir nepieciešams apliecināt dokumenta kopiju, tad jāņem vērā, ka iesniedzot dokumentu uz tulkošanu, mums būs nepieciešams iesniegt arī dokumenta oriģinālu, lai to pēc paredzētās procedūras varētu iesniegt notāram. Zvērināts notārs nav tiesīgs pieņemt notariālai apliecināšanai juridiski spēkā neesošus vai nepareizi noformētus dokumentus, piemēram, dokumentu uz vairākām kopā sastiprinātām lapām ar acīmredzamām lapu atvienošanas pazīmēm, ārvalstu dokumentu bez attiecīgas legalizācijas u.c., tai skaitā personu apliecinošus dokumentus ar fotogrāfiju.

 

Biroja apstiprinājums

 

Ja notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams vai tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt kādu iemeslu dēļ, piedāvājam apliecināt tulkojumu ar zvērināta tulka parakstu.