Subtitrēšana

Subtitri ir jebkura video materiāla (tostarp, filmu, televīzijas pārraižu, video prezentāciju, reklāmas klipu, prezentāciju) vai balss tulkojuma (operas izrāžu, balss prezentāciju) teksts, kas tiek parādīts uz ekrāna rakstveidā. Tāpat kā jebkuru tulkojumu, arī subtitru tulkošanu veic profesionāli tulkotāji, kas specializējas video materiālu subtitrēšanā. Tulkotāji vispirms rūpīgi iepazīstas ar audio/video materiāla saturu, ar tajā minēto terminoloģiju un specifiku, tikai pēc tam sāk pašu tulkošanas procesu.

 

Sadarbībā ar dažādu jomu sadarbības partneriem, nodrošinām kvalitatīvu subtitru attēlošanu, montāžu un citas ar subtitriem saistītās nianses, tādējādi kā rezultātu nododam klienta vēlmēm atbilstošu subtitrētu materiālu.

 

Subtitrus iespējams attēlot vienlaicīgi vairākās valodās.

 

Subtitrēšana ir ievērojami lētāka par dublēšanu, jo nav nepieciešams piesaistīt teksta ierunātājus.

 

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar mums:

Tālr.: (+371) 67218576

Mob. tālr.: (+371) 27870889

E-pasts: tulkot@tulkot.lv  vai  info@tulkot.lv

Skype: tulkot.lv